O boli

Bol je neugodan individualni osjećaj koji svatko od nas doživljava na svoj način. Bol je subjektivno iskustvo i prvorazredni pokazatelj zdravlja, jer bez nje se osjećamo zdravi. Bol nastaje zbog fizičkog oštećenja tkiva i psihičke reakcije na to oštećenje. Bol je zaštitni mehanizam organizma, jer nas upozorava na to da dolazi do oštećenja ili pojave bolesti u organizmu. Trpjeti bol je štetno, ne samo neugodno.

Prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije, oko 21% svjetskog pučanstva trpi od nekog oblika boli. Kronična bol je veći problem, svaki peti odrasli stanovnik Europe pati od kronične boli. Najčešća podjela boli prema trajanju je na akutnu i kroničnu bol, a prema intenzitetu na blagu, umjerenu i jaku bol.

Osnovu liječenja boli čine lijekovi a uz njih se mogu primijeniti i druge metode npr. vježbe, relaksacija, fizikalna terapija, psihološki postupci i sl. Cilj primjene lijekova je uklanjanje ili ublažavanje boli kako bi se poboljšala kvaliteta života. Za to je potrebno izabrati odgovarajući lijek te ga pravilno i pravodobno primijeniti. Ako se primjena lijeka odgađa do jačeg razvoja boli, često za posljedicu moramo primijeniti veću dozu lijeka.