Uredništvo
BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d.
Marketing bezreceptnih proizvoda
Kontakt: bezreceptni@belupo.hr

Izrada projekta i vizualno oblikovanje
McCann Zagreb

TVRTKA:
BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5
48000 Koprivnica
Hrvatska
www.belupo.hr; www.zdravobudi.hr

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Ž. Vukina, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko, H. Kolarić i M. Đerek.