Pravne informacije i uvjeti korištenja

Prilikom otvaranja i pretraživanja bilo koje stranice na NEOFEN web stranici, prihvaćate sva dolje navedena ograničenja i uvjete korištenja sukladno zakonima i propisima. Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove web stranice pristajete na ove uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate ove uvjete korištenja, savjetujemo Vam da ne koristite ovu web stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.

Ovu web-stranicu kreira i posjeduje  BELUPO  lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (u daljnjem tekstu BELUPO). BELUPO  upravlja, nadzire i ažurira NEOFEN web-stranicu.

Informacije dane na NEOFEN  web-stranici, smatraju se kao općenite informacije i  ni na koji način nisu namijenjene kao stručni liječnički savjet ili upute za liječenje bilo koje bolesti pomoću BELUPOVIH proizvoda. Obratite se liječniku ili ljekarniku prije korištenja bilo kojeg BELUPOVOG proizvoda. Za savjet o konkretnom zdravstvenom problemu potrebno je da se obratite svojem liječniku jer BELUPO ne daje medicinske savjete vezane na dijagnozu bolesti i način liječenja. Preporuka je da se bolesnici, liječnici i ostalo zdravstveno osoblje za konkretne informacije i upute vezane za BELUPOVE proizvode obrate lokalnim medicinskim izvorima i tijelima koja izdaju odobrenje za stavljanje lijekova i medicinskih proizvoda u promet.

Informacije o NEOFENU  i ostalim BELUPOVIM  proizvodima predstavljenim na web-stranicama ne trebaju se shvatiti kao ponuda, osim ako izričito nije drugačije rečeno (npr. objava službenih ponuda, promidžbeni materijali itd.). Informacije o proizvodima i/ili djelatnim tvarima predstavljene na NEOFEN web-stranicama isključivo su općenite informacije o BELUPOVOM ukupnom asortimanu proizvoda.

Informacije i slike postavljene na NEOFEN web-stranicama, podliježu zaštiti  autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Dokumenti objavljeni na ovim web-stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne i osobne svrhe, a sve spomenute opomene koje se tiču zaštite autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva moraju se poštovati.

Ime brenda NEOFEN  i imena BELUPOVIH proizvoda koja se pojavljuju na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke BELUPO i BELUPO se ima pravo koristiti njima.

Svaki korisnik ove web stranice obvezan je poštivati sve važeće zakone o autorskom pravu i pravu intelektualnog vlasništva.

Ova web stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane BELUPA.

BELUPO  će poduzeti sve što je potrebno kako bi osigurao točne, precizne i ažurirane informacije na ovoj web stranici , ali ne daje nikakva jamstva niti preuzima odgovornost  u pogledu njihove točnosti, korisnosti  ili potpunosti. Svaki  korisnik ove web stranice  suglasan je s činjenicom da je rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice isključivo na korisniku. BELUPO  ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja NEOFEN web stranice  kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. BELUPO  ne odgovara za izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa i korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve pogreške ili propusta u sadržaju. BELUPO pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove web stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Svaki korisnik stranica koristi se objavljenim podacima isključivo na svoj vlastiti rizik. BELUPO i bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je surađivala u izradi  ovih web-stranica izričito se odriču svake odgovornosti za štetu koja može proizaći  ili biti povezana s pristupom, korištenjem ili nesposobnosti korištenja informacija s ovih web-stranica i/ili za bilo koju pogrešku ili nedostatak u njihovu sadržaju.

BELUPO posebno poštuje i osigurava zaštitu i privatnost osobnih podataka korisnika svojih web stranica u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Takvi podaci će se koristiti u svrhu poboljšavanja web stranice te kako bismo udovoljili zahtjevima korisnika za informacijama dostupnim na web stranici.

BELUPO neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti osobne podatke korisnika niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu BELUPO bit će pravodobno objaviti na ovoj web stranici ili na drugi prikladan način biti učiniti  dostupnima.

BELUPO nije upoznat sa sadržajem na mrežnim stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na NEOFEN web stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje, niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica. Korisnici koji to žele, mogu se povezati samo s početnom stranicom NEOFEN web-a . Korisnici se ne mogu povezati ni s jednom drugom stranicom bez prethodnog pismenog odobrenja BELUPA.

BELUPO može u svakom trenutku i bez prethodne najave revidirati ove pravne informacije i uvjete korištenja ažuriranjem ove objave. Promjene su obvezujuće za korisnike, stoga je preporuka svim korisnicima da redovito prate promjene pravnih informacija i uvjeta korištenja.