Mišićni bolovi

Mišićno-koštana bol je neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva, mišića, ligamenta, tetiva i kosti.

Prema rasprostranjenosti mišićna bol može biti lokalizirana na jedno područje ili proširena, a najčešći oblik mišićno-koštane boli je križobolja.

Mišićno – koštana bol može biti akutna i kronična. Akutna bol najčešće je uzrokovana ozljedom, prijelomom ili upalom, nastaje iznenada te je ograničenog trajanja. Prema karakteru uglavnom se opisuje kao oštra i lokalizirana. Kronična mišićno -koštana bol posljedica je ranije ozljede, prijeloma, upale, metaboličkih poremećaja, degenerativnog procesa ili imunološkog zbivanja. Traje duže u odnosu na akutnu bol, moguće mjesecima, a opisuje se kao difuzna, tupa bol, koja može biti praćena i psihološkim poremećajima poput tjeskobe, depresije, te nesanice.

Mišićni bolovi