Neofen rapid filmom obložena tableta sadrži ibuprofen u obliku ibuprofen lizina. Za oralnu primjenu.
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.