Upute o lijeku

LIJEK
INFORMACIJA ZA KORISNIKA
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN Combo
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN Rapid 400 mg
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN Rapid 200 mg
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN 200
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN direkt
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN forte
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN sprej
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN plus gel
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN oralna suspenzija
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN čepići 60mg
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
NEOFEN čepići 125mg
INFORMACIJA ZA KORISNIKAUPUTA O LIJEKU
INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Neofen sadrži ibuprofen.